Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 9 september, 2009

Tillståndsenheten svarar

Göteborgs-Posten skriver idag onsdag om hur tillslagen mot restauranger och nattklubbar blir allt vanligare. Kontrollerna har skärpts, och bara i fjol fördubblades antalet indragna alkoholtillstånd i Göteborg.

Vi ställde några korta frågor till tillståndsenheten i Göteborg för att råda klarhet i förvirringen:

Ofta läser man i tidningen att en restaurang eller nattklubb förlorat alkoholtillståndet, men trots detta drivs de i de flesta fall vidare som om ingenting hänt. Hur kommer det sig?

Den absolut vanligaste förklaringen till att krogarna kan fortsätta driva verksamheten trots att det har stått i tidningen att de förlorat tillståndet är att, åtminstone i Göteborg, ett beslut om återkallelse börjar gälla tio arbetsdagar efter det att de tagit del av beslutet. Under den tiden är det också vanligt att krogen överklagar beslutet till Länsrätten och samtidigt begär om inhibition (inhibition-> de kan fortsätta driva verksamheten till dess att högre instans fattar beslut).

Hur ser ansvarsfördelningen ut inom ett restaurangföretag?
Man kan få intrycket om man frågar runt lite i branschen att serveringstillståndet bara slussas runt mellan olika personer i personalen.

Vad gäller serveringstillståndet är det skrivet på den juridiska personen (dvs aktiebolag, handelsbolag). För enskilda firmor är det skrivet på den fysiska personen. Tillståndet är inte på vem som helst i baren som gått en kort kurs. De som söker om serveringstillstånd genomgår en prövning för att utröna ifall de är lämpliga. Kontroll görs tex i polisregister, kronofogdemyndigheten, skatteverket. Vidare görs en grundlig kontroll på hur krogköpet har finansierats.

Om du vill läsa mer om detta kan du gå in på http://www.goteborg.se och söka på serveringstillstånd.

Med vänlig hälsning:
Peter Berg
Social Resursförvaltning
Tillståndsenheten

Read Full Post »